Medlems side

Arendal Sjakkselskab

Meld deg inn i Arendal sjakkselskab eller fortsett ditt medlemskap.

Send E-mail til Arendal Sjakkselskab på: post@arendalsjakk.no

Trenger følgende opplysninger for å få registert dere i forbundet:

– Navn

– Adresse

– Fødselsdato

– Telefon

– Mailadresse

Kontigenten for 2018

Hovedmelemskap Senior 1056kr

Hovemedlemskap Junior 01.01.97 – 31.12.2000 528kr

Hovedmedlemskap Født etter 31/12 2000 264kr

Støttemedlem 500kr

Gullmedlem 2000kr*

*Gullmedlem er gull verd. Støtter klubben ut av trange stillinger.

 

Beløpet betales inn på konto: 2800 22 53765